Сигурни височини!

Сертификати

Ръководството на ФОЛД-ИНС ООД отдава първостепенно значение на качеството в цялостната дейност на фирмата и се ангажира с провеждането на политика, основана на следните принципи:

  • Удовлетворяване на високите изисквания и очаквания на клиентите и пазара, като същевременно се стремим към непрекъснато подобряване на ефективността на системата за управление на качеството;
  • Управлението на качеството е свързано с непрекъснато подобряване и усъвършенстване във всички области на нашата работа;
  • Към всеки наш клиент подхождаме строго индивидуално;
  • За да отговорим на нуждите на нашите клиенти, ние предлагаме решения и оптимални срокове на конкурентоспособни цени;
  • Главната цел на ръководството на ФОЛД-ИНС ООД е непрекъснато подобрение във всички аспекти на дейността. Способността да постигаме целите си е била и продължава да е възможна благодарение на ефективната работа на нашия екип от хора.