Произведено в България!

Предлагаме Ви нашата ПРОФЕСИОНАЛНА МОБИЛНА РАМКОВА ПЛАТФОРМА  БФС - 720 (ПОДВИЖНО СКЕЛЕ ТИП КУЛА), сертифицирана от TUV NORD, съгласно EN 1004, всички детайли са поцинковани, което гарантира дълготрайна експлоатация. Всеки един наш продукт е придружен от сертификат и инструкция за сглобяване и употреба.


МОБИЛНА РАМКОВА ПЛАТФОРМА БФС 720 (подвижно скеле тип Кула) - РАБОТНА ВИСОЧИНА4.80 м.
ЦЕНА БЕЗ ДДС - 920 лв.


Мобилно скеле  ТИП “КУЛА”

НОВО! 

ВСИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ СА ПОЦИНКОВАНИ!


Макс.работна височина 4.80 м.
Височина на стъпване 2.80 м.

Височина на скелето 3.80 м.


Придружава се от сертификат и инструкция за сглобяване

Безболтово сглобяване. Лесен демонтаж.

 Възможност за надстрояване  чрез монтиране на допълнителни модули.


Размер на раб.площадка 112 х 200 см.  

Товароносимост от 250 кг.
Оборудвано с 3 бр.единични пътеки / 1 раб.площадка/

4 бр. колела

4 бр. регулируеми пети


Работната площадка може да се премества във височина на всеки 30 см.


                                                                        ИЗБЕРЕТЕ БЪЛГАРСКОТО!


МОБИЛНА РАМКОВА ПЛАТФОРМА БФС 720(подвижно скеле тип Кула) - РАБОТНА ВИСОЧИНА6.00 м.
ЦЕНА БЕЗ ДДС - 1060 лв.

Мобилно скеле  ТИП “КУЛА”

НОВО!

ВСИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ СА ПОЦИНКОВАНИ!


Макс.работна височина 6.00 м.
Височина на стъпване 4.00 м.

Височина на скелето 5.00 м.


Придружава се от сертификат и инструкция за сглобяване

Безболтово сглобяване. Лесен демонтаж.

 Възможност за надстрояване  чрез монтиране на допълнителни модули.


Размер на раб.площадка 112 х 200 см.  

Товароносимост от 250 кг.
Оборудвано с 3 бр.единични пътеки / 1 раб.площадка/

4 бр. колела  

4 бр. регулируеми пети


Работната площадка може да се премества във височина на всеки 30 см.


                                                                        ИЗБЕРЕТЕ БЪЛГАРСКОТО!

МОБИЛНА РАМКОВА ПЛАТФОРМА БФС 720 (подвижно скеле тип Кула)- РАБОТНА ВИСОЧИНА7.20 м.
ЦЕНА БЕЗ ДДС - 1200 лв.

Мобилно скеле  ТИП “КУЛА”

НОВО!

ВСИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ СА ПОЦИНКОВАНИ!


Макс.работна височина 7.20 м.
Височина на стъпване 5.20 м.

Височина на скелето 6.20 м.


Придружава се от сертификат и инструкция за сглобяване

Безболтово сглобяване. Лесен демонтаж.

 Възможност за надстрояване  чрез монтиране на допълнителни модули.


Размер на раб.площадка 112 х 200 см.  

Товароносимост  250 кг.
Оборудвано с 3 бр.единични пътеки / 1 раб.площадка/

4 бр. колела


4 бр. регулируеми пети


Работната площадка може да се премества по височина на всеки 30 см.


                                                                        ИЗБЕРЕТЕ БЪЛГАРСКОТО!
МОБИЛНА РАМКОВА ПЛАТФОРМА БФС 720 - РАБОТНА ВИСОЧИНА8.40 м.
ЦЕНА БЕЗ ДДС - 1340 лв.

Мобилно скеле  ТИП “КУЛА”

НОВО!

ВСИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ СА ПОЦИНКОВАНИ!


Макс.работна височина 8.40 м.
Височина на стъпване 6.40 м.

Височина на скелето 7.40 м.


Придружава се от сертификат и инструкция за сглобяване

Безболтово сглобяване. Лесен демонтаж.


Размер на раб.площадка 112 х 200 см.  

Товароносимост  250 кг.
Оборудвано с 3 бр.единични пътеки / 1 раб.площадка/

4 бр. колела


4 бр. регулируеми пети


Работната площадка може да се премества по височина на всеки 30 см.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на сайта. Към пълната версия.
Уебсайт в alle.bg