Сигурни височини!

Фасадно скеле
БФС 70, EN 12 810

Sample text. Click to select the text box. Click again or double click to start editing the text.

Sample Headline

Фасадното рамково скеле БФС-70 е предназначено за фасадни, инсталационни, ремонтни, реставрационни и други строителни работи.
Представлява тръбна конструкция, която се сглобява без болтови връзки и може лесно и бързо да се монтира и демонтира.
Скелето е с полезна ширина на работната площадка 0,60 м. Разстоянието между ввертикалните рамки е 2.00 - 2.50 - 3.00 м. Височината на модула е 2 м.
Оригиналната работна площадка е от перфорирани метални подови елементи, които не допускат подхлъзване при работа.
Всики елементи на БФС70 са поцинковани, което гарантира дългогодишна употреба при правилен монтаж, демонтаж и начин на съхранение.