Сигурни височини!

Малко мобилно скеле

Две работни височини:

до 4.00 м.

размери на работната площадка:

  • 0.60 х 1.25 м.
  • 0.60 х 2.00 м.
  • 0.90 х 1.25 м.
  • 0.90 х 2.00 м.
  • 0.70 х 1.70 м.

до 3.50 м.

размери на работната площадка:

  • 0.60 х 1.25 м.
  • 0.60 х 2.00 м.
  • 0.90 х 1.25 м.
  • 0.90 х 2.00 м.
  • 0.70 х 1.70 м.