Сигурни височини!

Фолд-Инс ООД

Фирма "ФОЛД- ИНС" ООД развива своята дейност от 2006 г. в областта на проектирането и производството на отделни детайли и изделия, както и в осъществяването на необходимата за тази цел разнообразна обработка на метали и метални изделия от листов материал.С използването на съвременни високотехнологични продукти и CNC-машини се задоволяват нуждите на широк кръг клиенти, развиващи разнообразна производствена дейност.

Компанията работи изцяло по задание на клиента, като се произвеждат както крайни продукти, така и отделни детайли и метални елементи, влизащи в състава на предлагания от клиента продукт.

Контингентът на изработваните продукти е изключително широк.
Освен с висококвалифициран персонал фирмата разполага с необходимата високонадеждна техника и инструментариум.

От 2020 г. фирмата произвежда и предлага на пазара стоманени мобилни скелета за строителството и мобилни оградни системи.

Материално техническа база