Сигурни височини!

Фолд-Инс, ООД

е със седалище в град Пловдив. Основната дейност на фирмата е производство на фасадни и мобилни скелета, временни огради, щанцови детайли, леки метални конструкции и др.

Разполагаме с висококвалифициран персонал за производство на детайли, чрез механична обработка на черни метали. Изработваме детайли в малки и средни серии, по задание на клиента. Осъществяваме дейността си с постоянно повишаване на качеството на нашите продукти и услуги, чрез инвестиции в нови технологии и образователни планове.

Във фирмата са внедрени следните системи за управление:
ISO 9001:2019
BS OHSAS 18001:2007
БДС EN ISO 14001:2015

  • Нашата мисия е да предоставим бързи и тони решения на нашите клиенти с качествени продукти и услуги
  • Нашият водещ принцип е удовлетворението на нашите клиенти.
  • Нашата отговорност се определя от непрекъснатото усъвършенстване на производството, в отговор на високите изисквания на пазара.

Всеки наш продукт е придружен със съответния сертификат и покрива изискуемите норми по съответствие БДС/EN стандарт.